ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT


VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM A VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM


ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE (PRIMÁRNE VZDELÁVANIE, NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE)


STREDNÉ VZDELÁVANIE (NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE, SOŠ, GYMNÁZIUM)


Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie