ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Raná starostlivosť o deti  s diagnostikovaným rizikom vývinu (napríklad deti s chromozómovými aberáciami/ genetickými poruchami, neurologickými poruchami, kongenitálnymi malformáciami, vrodenými chybami metabolizmu, senzorickými poškodeniami, atypickými vývinovými poruchami, deti postihnuté pôsobením toxínov)  o deti s potenciálnym rizikom vývinu, o deti s oneskoreným vývinom reči patrí medzi priority CŠPP v Poprade. Raný vek dieťaťa je veľmi dynamickým obdobím, v ktorom dochádza k vývinu jazykových, rečových, kognitívnych, sociálnych zručností. Včasné poskytnutie starostlivosti o dieťa s oneskoreným vývinom môže pomôcť zmieriť dôsledky jeho postihnutia na jeho vývin.  


Vo všeobecnosti platí: čim skôr starostlivosť o dieťa s postihnutím začne, tým lepšie výsledky je možné dosiahnuť (tieto výsledky samozrejme závisia od množstva faktorov – druhu, stupňa postihnutia, vek vzniku postihnutia, vnútorné predpoklady dieťaťa a rodiny atď.)


Našu starostlivosť o deti v ranom veku tvorí najmä:  


1. Včasná psychologická, špeciálnopedagogická, logopedická, rehabilitačná diagnostika, ktorá nadväzuje na základnú lekársku diagnózu;

2. Následné vypracovanie individuálneho plánu pre dieťa a rodinu, rešpektujúc vlastné ciele rodiny;

3. Stimulácia dieťaťa vo všetkých oblastiach vývinu: motorickej, senzorickej, komunikačnej, samoobslužnej, socializačnej;

4. Poskytovanie informácií rodine o postihnutí dieťaťa a možných prístupoch ku jeho výchove, aby sa rodina mohla rozhodovať na základe objektívnych informácií,

5. Podpora rodičovských kompetencií v novej, krízovej situácii;

6. Poskytnutie kontaktov na ďalších odborníkov v danej oblasti;


Raná starostlivosť znamená:  Ranú starostlivosť  v našom CŠPP poskytujú:Naším partnerom pri poskytovaní ranej starostlivosti deťom so sluchovým postihnutím  v domácom prostredí je Nadácia Pontis – program Mobilný pedagóg.