ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

ŠPECIÁLNE TERAPIE, STIMULAČNÉ PROGRAMY


Naše CŠPP poskytuje nielen základnú psychologickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Našou snahou je poskytovať klientom cielené, špeciálne terapie, ktoré pomôžu stimulovať konkrétne oblasti ich vývinu.


Našim klientom poskytujeme okrem klasických metód aj špeciálne terapie: