ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Zuzana Bittnerová, Gabriela Janíčková, fyzioterapia


Rehabilitácia 


Pri našom CŠPP sa nachádza aj rehabilitačné pracovisko. Každé dieťa musí najprv absolvovať vstupnú prehliadku u zmluvného rehabilitačného lekára našej CŠPP MUDr. Fabianovej.Podľa výsledku vyšetrenia je dieťa zaradené do individuálneho alebo skupinového programu cvičenia. Fyzioterapeuti potom postupujú podľa stanoveného rehabilitačného plánu a rehabilitačného programu.


Z prvkov liečebnej rehabilitácie sa využíva individuálne cvičenie,

                                                                            pasívne cvičenie,

                                                                            asistované cvičenie,

                                                                            aktívne asistované cvičenie,

                                                                            skupinové cvičenie,cvičenie s náčiním a na           

                                                                            prístrojoch,

                                                                            polohovanie,

                                                                            uvolňovacie cviky na skrátené svalové skupiny,

                                                                            PIR skrátených svalov, MT,

                                                                            cvičenie s fit loptou.


Cvičenia sú doplňované používaním rehabilitačných techník podľa potreby dieťaťa :

                                                                            Bobathova metodika,

                                                                            Kabatova metodika,

                                                                            Freemanova metodika,

                                                                            Kaltenbornova metodika,

                                                                            facilitačné metodiky,

                                                                            bazálna stimulácia,

                                                                            funkčné tejpovanie...


Doplnkové procedúry, ktoré sa využívajú na pracovisku sú : hydroterapia s masážnym efektom a následne suchým zábalom, rašelinové zábaly, perlička, elektroterapia – vysokofrekvenčná – ultrazvuk, nízkofrekvenčná a zmiešaná – DDM, svetloliečba polarizovaným svetlom – biolampa.


Zároveň  sa rehabilitačné cvičenie dopĺňa o nácvik sebaobsluhy, hrubej a jemnej motoriky.