ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT
CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Partizánska 2

058 01 Poprad


tel: 052/772 92 23; 052/772 92 09

mobil: 0911 467 611

mail: cspppoprad@gmail.com

ÚVOD O NÁS NAŠE SLUŽBY AKTUALITY RODIČOM UČITEĽOM DOKUMENTY KONTAKT

Naše CŠPP získalo z grantového programu Konta nádeje finančné prostriedky na zakúpenie kompletného prístrojového vybavenia EEG – Biofeedbacku.


Službu EEG – Biofeedback poskytuje v našom zariadení certifikovaná terapeutka – špeciálna pedagogička Mgr. Viera Regecová.


V prípade záujmu poskytne aj konzultáciu a prípadnú následnú pomoc pri reedukácii ťažkostí v učení.


Biofeedbackový tréning je pre klientov  CŠPP Poprad bez poplatku.


Stručný popis princípu tréningu pomocou EEG Biofeedback.


Tento tréning je hravý, nenásilný, bezbolestný. Pomocou elektród umiestnených na hlave sa sníma elektrická aktivita mozgu ( EEG ), ktorú počítačový program spracúva do jednotlivých frekvenčných pásiem. Terapeut zobrazovanú mozgovú aktivitu sleduje na počítačovej obrazovke a nastavuje „obtiažnosť“ hry podľa individuálnych potrieb klienta tak, aby sa posilňovala aktivita mozgu v žiaducom pásme mozgových vĺn. Snímaná a spracovaná aktivita mozgu sa premieta do jednoduchej počítačovej hry, ktorú sleduje klient pred sebou na druhej obrazovke. Jeho úlohou je ovplyvňovať hru bez pomoci myši a klávesnice – len vlastnou mentálnou aktivitou. Ak narastá aktivita mozgu v žiaducom smere, klient je odmeňovaný a skóruje v hre. Ak sa mu to nedarí, úspech z hry mizne. Týmto postupom sa klient učí sebaregulovať svoju mozgovú aktivitu. Efektivita tréningu je 60 – 95% podľa závažnosti poruchy. Samotný tréning u detí trvá 30 – 45 minút. Spočiatku je potrebné trénovať 2 – 3 krát týždenne. Neskôr je možné prejsť na 1 – 2 sedenia do týždňa. Biofeedback je vhodný pre diagnózy, ktoré súvisia s nerovnováhou alebo narušenosťou mozgovej činnosti. Indikačnou skupinou Biofeedback tréningov v našom CŠPP budú najmä deti s poruchami pozornosti a poruchami učenia.


Kontaktná osoba: Mgr. Viera Regecová


052/77 22 823 ( volať v dopoludňajších hodinách)

052/77 80 413 ( volať vo večerných hodinách)

0915 519 646